Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Páteřní trasa projektu „Jedeme všichni“

Malá Morava – Nové Losiny – Jindřichov

Délka trasy: 24 km

Převýšení: 369 m

 

Minimální výška: 397 m n.m.

Maximální výška: 766 m n. m.

 

Páteřní trasa našeho společného projektu přechází z území MAS Orlicko na území MAS Horní Pomoraví. Vyjíždíme plynule z místa s názvem Pod Mlýnem, kde začíná katastr obce Malá Morava po silnici III/312, která je zároveň cyklostezkou č. 52 pojmenovaná Českomoravská stezka. Cesta se jen mírně klikatí a po 2 kilometrech se nacházíme na křižovatce, která umožňuje zvolit více variant výběru. Pokud bychom se vydali směrem doprava, čeká nás zprvu mírné stoupání a průjezd Vysokým Potokem, který je součástí obce Malá Morava a naším cílem by se mohla stát Severomoravská chata nesoucí značku Jeseníky originální produkt v oblasti služeb, nebo kaple Svaté Trojice, která je významným poutním místem.

začátek trasy

Začátek trasy MAS Horní Pomoraví 1

Obec Malá Morava - katastr Malé Moravy se postupně zvedá z údolí řeky Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku a směrem na jih až k hoře Jeřáb, nejvyššímu bodu Hanušovické vrchoviny.

 

 

 

Dnešní podoba obce vznikala postupným spojováním okolních obcí (Vojtíškov, Vysoká, Podlesí, Křivá Voda, Vlaské, Vysoký Potok, Zlatý Potok a Sklené), ležících na svazích Hrubého lesa a Králického Sněžníku, v jeden správní celek. Tyto sousedící obce spojuje nepříznivý vývoj, zejména po druhé světové válce - odsun původních obyvatel německé národnosti a nedostatečné dosídlení nových obyvatel.

Pohnutou historii však vyvažuje panenská příroda s krásnými a jedinečnými sceneriemi. Jsou zde ideální podmínky pro turistiku, zejména cyklo a agroturistiku. K vidění jsou také unikátní kamenné stavby a zachovalé pevnosti z dob mobilizace, které měly tvořit hradbu proti expanzi  německých vojsk.

V obci Malá Morava, cca 3 km z hlavní trasy doprava, je možné nakoupit základní potraviny, je zde i možnost ubytování a využití místních restaurací.

 

My ale zůstáváme stále na cestě III/312 a pokračujeme rovně na trase do Hanušovic. Po 5 km jízdy se ocitáme v obci Vlaské, kde je možné vybočit z hlavní silnice doleva a zamířit do obce Vysoká, která je úzce spjata s rodinou skladatele Franze Schuberta, v obci Vysoká se narodil otec tohoto významného skladatele. Nachází se zde rovněž významná kulturní památka kaple Nejsvětější Trojice..

Pokračujeme stále po silnici směr Hanušovice, po 1,6 km můžeme zabočit doleva a prudkým stoupáním do kopce dorazit k Žlebským vodopádům, které jsou tvořené dvou a šestimetrovým stupněm. My ale zůstáváme stále na státní silnici a plynule projíždíme křižovatkou rovně. Po 2 kilometrech jízdy se ocitáme v Hanušovicích, kde na křižovatce, odbočíme vpravo a pokračujeme rovně po cyklostezce č. 51, která je zároveň státní komunikací II/369.

 

socha Krista

Socha Krista na hoře Olivetské

Město HanušoviceHanušovice byly založeny někdy počátkem 14. století, byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela v údolí Hanušovického potoka. Od roku 1873 vede údolím řeky Moravy, přes Hanušovice důležitá železniční trať z Moravy do Čech. Městem byly Hanušovice jmenovány až v roce 1975 a jejich součástí jsou i obce Hynčice nad Moravou, Žleb, Vysoké Žibřidovice a Potůčník.

V minulosti patřily Hanušovice k významné průmyslové zóně, byly zde vybudovány dvě textilní továrny, pivovar a pila. V současnosti se zde zachoval pouze pivovar, který je významný i pro zdejší turistiku.

 

 

 

pivovar

Pivovar Hanušovice

Po kilometru odbočíme vpravo a po 100 metrech opět vpravo. Ocitáme se v areálu místního pivovaru, který má velký význam v regionu. Můžeme zde absolvovat exkurzi do provozu pivovaru s ochutnávkou piva, nebo návštěvu muzea pivovarnictví, to vše nám nabízí tato zastavení.

 

kostel

Pohled na kostel sv. Mikuláše v Hanušovicích

 

Z pivovaru se vydáváme opět po silnici II/369, zabočíme doleva a na křižovatce se opět dáme doleva, dále pokračujeme rovně a zhruba po kilometru narazíme po pravé straně na turistické informační centrum, kde se nachází dobíjecí místo pro e-kola.

V Hanušovicích máme možnost zakoupení jak základních potravin, tak i jiného sortimentu zboží (elektro, železářství, textil, ovoce a zelenina, maso a uzeniny, domácí potřeby, galanterie). V Hanušovicích je možné si vybrat ubytování i stravování z více možností.

 

Dále pokračujeme rovně po státní silnici II/369 a plynule projíždíme městem Hanušovice a pokračujeme směr Jindřichov, projíždíme obcí Potůčník, která je součástí města Hanušovice. Po rovinatém terénu přijíždíme do obce Jindřichov, krátce jsme napojeni na cyklostezku č. 6114 a pokračujeme stále rovně po silnici II/369.

 

kaple

Kaple sv. Anny v Potůčníku

Obec Jindřichov u Šumperka - založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklené, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou historii. V roce 2000 oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení. V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a Františkovem. V současné době je obec modernizována a vznikají zde stále nové ubytovací kapacity. Zdejší příroda má návštěvníkům co nabídnout. Každoročně se zde koná Pekařovská pouť a mezinárodní setkání flašinetářů.

V obci se nachází zařízení poskytující ubytování, stravovaní i sportovní vyžití na místních tenisových kurtech, nebo fotbalovém hřišti. Je zde cukrárna, lékárna i prodejna se základními potravinami.

 

Přijíždíme do obce Nové Losiny, na křižovatce se vydáme doprava a pokračujeme již v kopcovitém terénu stále rovně po silnici III/3696 a plynule přijíždíme k místu, kde trasa našeho území končí, tedy na křižovatce cyklotras č. 6155.

V obci Nové Losiny je možné zakoupit základní potraviny, sehnat ubytování a ochutnat speciality z Jeseníků v restauraci, kde je možné dobití elektrokol.

 

 

 

Nové Losiny

Nové Losiny - pohled na Jeseníky

 

přemyslovské sedlo

Přemyslovské sedlo - konec páteřní trasy MAS Horního Pomoraví

 

Páteřní trasa projektu „Jedeme všichni“

Nové Losiny – Jindřichov – Malá Morava

Délka trasy: 24 km

Převýšení: 369 m

Minimální výška: 397 m n. m.

Maximální výška: 766 m n. m.

Páteřní trasa našeho společného projektu přechází plynule z území MAS Šumperský venkov na území MAS Horní Pomoraví. Ocitáme se na křižovatce cyklotras č. 6155 a opatrně sjíždíme do obce Nové Losiny po silnici III/3696, projíždíme obcí, až se dostaneme na křižovatku, kde se vydáme doleva směr město Hanušovice po silnici II/369.

V obci Nové Losiny je možné zakoupit základní potraviny, sehnat ubytování a ochutnat speciality z Jeseníků v restauraci, kde je možné dobití elektrokol.

 

turistické značení

Turistické značení v Nových Losinách

Obec Jindřichov u Šumperka - založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklené, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou historii. V roce 2000 oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení. V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a Františkovem. V současné době je obec modernizována a vznikají zde stále nové ubytovací kapacity. Zdejší příroda má návštěvníkům co nabídnout. Každoročně se zde koná Pekařovská pouť a mezinárodní setkání flašinetářů.

V obci se nachází zařízení poskytující ubytování, stravovaní i sportovní vyžití na místních tenisových kurtech, nebo fotbalovém hřišti. Je zde cukrárna, lékárna i prodejna se základními potravinami.

Pokud jste nevyužily tuto možnost, pokračujeme plynule po cestě do Hanušovic. V obci Jindřichov jsme krátce napojeni na cykloztezku č.6114 a plynule po rovinatém terénu přijíždíme do obce Potůčník po silnici II/369. Tato obec je již součástí města Hanušovice a nachází se zde kaple sv. Anny, která je vzdálena 2 km od hlavní silnice směrem vlevo do středu obce. My ale pokračujeme stále rovně po silnici II/369 a přijíždíme do města Hanušovice.

Město Hanušovice – Hanušovice byly založeny někdy počátkem 14. století, byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela, v údolí Hanušovického potoka. Od roku 1873 vede údolím řeky Moravy přes Hanušovice důležitá železniční trať z Moravy do Čech. Městem byly Hanušovice jmenovány až v roce 1975 a jejich součástí jsou i obce Hynčice nad Moravou, Žleb, Vysoké Žibřidovice a Potůčník.

V minulosti patřily Hanušovice k významné průmyslové zóně, byly zde vybudovány dvě textilní továrny, pivovar a pila. V současnosti se zde zachoval pouze pivovar, který je významný i pro zdejší turistiku. V nedávné době pivovar zřídil vlastní muzeum a nabízí také exkurze s ochutnávkou místního piva. V nedalekém lese nad údolím Moravy se nachází zřícenina gotického hradu ze 14. století. Nový hrad, jak zní jeho jméno, byl zničen za česko-uherských válek v roce 1471. Z původního hradu s předhradím se dochovaly zbytky hradeb s hranolovými věžemi.

V Hanušovicích máme možnost zakoupení jak základních potravin, tak i jiného sortimentu zboží (elektro, železářství, textil, ovoce a zelenina, maso a uzeniny, domácí potřeby, galanterie). V Hanušovicích je možné si vybrat ubytování i stravování z více možností.

 

 

zřícenina

Zřícenina Nového hradu u Hanušovic

Projíždíme stále rovně po běžné komunikaci a zároveň po cyklostezce č. 51, na křižovatce pokračujeme stále rovně. Zhruba po 1 km se dostáváme ke křižovatce, odbočíme vpravo a po 100 m se dostáváme k místnímu pivovaru , který má velký význam pro náš region. Můžeme zde absolvovat exkurzi s ochutnávkou piva, nebo návštěvu pivovarského muzea.

Z pivovaru se vydáváme opět po silnici II/369, zabočíme doleva a na křižovatce se opět dáme doleva, dále pokračujeme rovně a zhruba po 1 km narazíme po pravé straně na turistické informační centrum, kde se nachází dobíjecí místo pro e-kola.

Pokud tuto možnost nevyužijeme, vydáme se po silnici II/369, po 200 m odbočíme vlevo směr Králíky na silnici III/312, která je zároveň cyklostezkou č. 52 s názvem Českomoravská stezka a pokračujeme rovně. Po 2 km se na křižovatce držíme stále na hlavní silnici a pokračujeme ve směru na Králíky.

 

 

Vysoké Žibřidovice

Vysoké Žibřidovice

Po 500 m máme možnost zabočit doprava a prudkým stoupáním do kopce dorazit k Žlebským vodopádům, které jsou tvořené dvou a šestimetrovým stupněm. Pokračujeme stále rovně po silnici III/312 a po 4 km jízdy se ocitáme v obci Vlaské, kde je možné vybočit z hlavní silnice doprava a zamířit do obce Vysoká, která je úzce spjata s rodinou skladatele Franze Schuberta. Nachází se zde rovněž významná kulturní památka kaple Nejsvětější Trojice.

obec Vysoká

Obec Vysoká - Kaple Franze Schuberta

Obec Malá Morava - katastr Malé Moravy se postupně zvedá z údolí řeky Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku a směrem na jih až k hoře Jeřáb, nejvyššímu bodu Hanušovické vrchoviny.

Dnešní podoba obce vznikala postupným spojováním okolních obcí (Vojtíškov, Vysoká, Podlesí, Křivá Voda, Vlaské, Vysoký Potok, Zlatý Potok a Sklené), ležících na svazích Hrubého Lesa a Králického Sněžníku, v jeden správní celek. Tyto sousedící obce spojuje nepříznivý vývoj, zejména po druhé světové válce - odsun původních obyvatel německé národnosti a nedostatečné dosídlení nových obyvatel.

V obci Malá Morava, cca 3 km z hlavní trasy doprava, je možné nakoupit základní potraviny, je zde i možnost ubytování a využití místních restaurací.

Pokračujeme stále rovně po silnici III/312 a po 5 kilometrech se nacházíme na křižovatce, která nám umožňuje zvolit více variant výběru. Pokud bychom se vydali směrem doleva, čeká nás zprvu mírné stoupání a průjezd obcí Vysoký Potok, která je součástí obce Malá Morava a našim cílem by se mohla stát Severomoravská chata nesoucí značku Jeseníky originální produkt v oblasti služeb, nebo kaple Svaté Trojice, která je významným poutním místem. My ale zůstáváme stále na cestě III/312 a pokračujeme v jízdě. Po 2 km se dostáváme do místa s názvem Pod Mlýnem, kde končí katastr obce Malá Morava a území MAS Horní Pomoraví a ocitáme se na území MAS Orlicko, tady naše páteřní trasa končí.

 

 

konec PT

Konec páteřní trasy MAS Horní Pomoraví

 

mapa PT

Mapa páteřní trasy MAS Horní Pomoraví

 

výškový profil

Profil páteřní trasy