Obsah

Regionální trasa projektu „Jedeme všichni“

Parametry trasy:

Hanušovice – Staré Město – Šléglov – Vikantice – Branná – Habartice – Hanušovice

Délka trasy: 34 km

Převýšení: 396 m

profil

Výškový profil trasy 1 

 

Maximální výška: 696 m n. m.

Minimální výška: 396 m n. m.

mapa

Mapa trasy 1

Popis trasy 1

 

Trasa začíná ve městě Hanušovice, kde vyjíždíme od místního turistického informačního centra, které je umístěno přímo ve středu města a kde je také možnost dobití Vašich elektrokol.

 

Město Hanušovice – Hanušovice byly založeny někdy počátkem 14. století, byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela v údolí Hanušovického potoka. Od roku 1873 vede údolím řeky Moravy přes Hanušovice důležitá železniční trať z Moravy do Čech. Městem byly Hanušovice jmenovány až v roce 1975 a jejich součástí jsou i obce Hynčice nad Moravou, Žleb, Vysoké Žibřidovice a Potůčník.

V minulosti patřily Hanušovice k významné průmyslové zóně, byly zde vybudovány dvě textilní továrny, pivovar a pila. V současnosti se zde zachoval pouze pivovar, který je významný i pro zdejší turistiku. V nedávné době pivovar zřídil vlastní muzeum a nabízí také exkurze s ochutnávkou místního piva. V nedalekém lese nad údolím Moravy se nachází zřícenina gotického hradu ze 14. století. Nový hrad, jak zní jeho jméno, byl zničen za česko-uherských válek v roce 1471. Z původního hradu s předhradím se dochovaly zbytky hradeb s hranolovými věžemi.

 

1

Pivovar Holba Hanušovice

Z výchozího místa vyjíždíme po silnici II/369 a zároveň po cyklostezce č. 51, po 200 m odbočíme vlevo směr Králíky a napojíme se na cyklostezku č. 52 s názvem Českomoravská stezka. Po 2 km jízdy po rovinatém terénu se na křižovatce dáme doprava a plynule pokračujeme po silnici II/446 směrem na Staré Město. Po 8 km se ocitáme ve Starém Městě, kde máme možnost navštívit vojenské muzeum v bývalých kasárnách, nebo městské muzeum, které se nachází v prostorách radnice, kde je umístěno i turistické informační centrum. Dále můžeme využít místní adrenalin park Krupá, nebo vyjížďky na koních v jízdárně Černý kůň. Město nám nabízí využití místních restaurací, nebo cukrárny, která je umístěna přímo ve středu města.

 

Staré Město – Staroměstsko leží v hornaté severní části Olomouckého kraje v 538 m n. m. v kotlině lemované na západě masivem Králického Sněžníku, na severu Rychlebskými horami a na východě hřebeny Hrubého Jeseníku. Na severu sousedí se státní hranicí s Polskem a pro automobily otevřeným přechodem na Kladském sedle. Mluvíme – li o Staroměstsku, máme na mysli nejen Staré Město pod Sněžníkem, ale i jeho místní části Hynčice pod Sušinou, Chrastice, Kunčice, Stříbrnice a Velké a Malé Vrbno, které převzali z velké části úlohu letovisek nabízejících turistům celoroční odpočinek. Staré Město má svou bohatou historii, první písemná zmínka o městečku zvaném Goldek (Zlatý kout), pochází z roku 1325. Městečko se stalo obchodním i zemědělským střediskem a i když trpělo mnoha válkami a požáry, vždy se rychle vzpamatovalo. V roce 1905 byla vybudována železniční trať z Hanušovic do Starého Města, a tímto byl položen základ pro rozvoj turistiky a lyžování. Staré Město je východiskem několika turistických tras. Ty jsou zpravidla vedeny po značených a dobře upravených cestách a stezkách.

V areálu bývalých kasáren jsou v současné době umístěna vojenská muzea. Přímo v budově radnice je umístěno muzeum, které zobrazuje historii města.

Pro místní obyvatele i návštěvníky zde jsou obchody všeho druhu (potraviny, biopotraviny, maso a uzeniny, smíšené zboží, domácí potřeby, galanterie, textil, elektro), cukrárna, vinárna, několik restaurací, ubytování a turistické informační centrum.

 

2

Renesanční radnice z roku 1619 

Trasa dále pokračuje směrem na obec Brannou. Projedeme náměstím a na křižovatce se vydáme doprava a napojíme se na silnici III/369 a zároveň na cyklostezku č. 6114.

 

3

Pohled na Staré Město pod Sněžníkem

Terén je poněkud obtížnější, čeká nás prudší stoupání v kopcovitém terénu, ale scenérie, které nám nabízí zdejší příroda, jistě vše vynahradí. Po 4,6 km sjíždíme do obce Šléglov.

 

Šléglov – Obec Šléglov leží v průměrné výšce 661 m n. m. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1325. Z turistického hlediska patří rovněž do oblasti Jeseníků. Území této malé vesničky trvale obývá asi 30 obyvatel. Za zmínku také stojí, že Šléglov je asi jediná obec v ČR spravována na principu přímé demokracie. Zastupitelstvo obce totiž tvoří 1 obyvatel z každého trvale obývaného domu.

 

Přijíždíme ke křižovatce a budeme se stále držet vpravo, projíždíme obcí a užíváme si sjezdu, terén je nyní mírně z kopce. Po 2,3 km se ocitáme v obci Vikantice, na křižovatce odbočíme doleva směr obec Branná a napojíme se na cyklostezku č. 53.

 

Obec Vikantice - Obec Vikantice patří rovněž do horské oblasti Jeseníků, leží v průměrné výšce 613 m n. m. a první historická zmínka o obci pochází z roku 1437. V současné době má obec okolo 80 stálých obyvatel.

 

4

Obec Vikantice - obora

 

 Na trase nás čeká středně těžké stoupání v kopcovitém terénu a po 2 km sjíždíme do obce Branná.

Po 600m se ocitáme na křižovatce, kterou projedeme rovně a stoupáme kopcovitým terénem přímo do historického středu obce.

 

Branná – První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Branná je obec ležící na stejnojmenné říčce v okrese Šumperk, na okraji Hrubého Jeseníku v 633 m n. m. Historické jádro obce je od roku 1992 městskou památkovou zónou. V současné době se počet trvale žijících osob této menší vesnice pohybuje kolem čísla 300. V obci se nachází řada atraktivit, které máme možnost navštívit. Jednou z nich je zdejší hrad a zámek Kolštejn, který pochází z roku 1325, pokud chcete zažít trochu adrenalinu, můžete navštívit zdejší lanové centrum, které je vybudováno přímo pod zámkem . Dále se v obci nachází řada kulturních památek, mezi které patří renesanční kostel Archanděla Michaela z let 1612 – 1614, klasicistní budova fary z roku 1784 a kašna na náměstí s plastikou Hygie z roku 1866. Od roku 1980 byla zřízena v působivém okolí obce Branná naučná stezka Pasák o délce 12,5 km. Součástí stezky je významná přírodní památka Pasák, která je geologickým a geomorfologickým útvarem, vyhlášeným v roce 1982 na území 2,5ha jako chráněný přírodní výtvor.

 

V obci je možné zakoupit základní potraviny v místní prodejně. Nachází se zde cukrárna a několik restaurací, větší výběr ubytování a možnost návštěvy místního minipivovaru. V restauraci na náměstí je možné dobití elektrokol.

 

5

Branná - Kostel Archanděla Michaela

 

Z obce Branná se vydáme nazpět směr obec Vikantice, sjíždíme ze středu obce a rovně projíždíme křižovatku, kde se napojíme na cyklostezku č. 53, čeká na nás prudké stoupání, po 1 km už pouze sjíždíme do obce Vikantice. Na křižovatce pokračujeme stále rovně po cyklostezce č. 53, 6114 směr Hanušovice. Terén je opět poněkud těžší, čeká nás prudké stoupání, ze kterého ale budeme odměněni překrásnými výhledy na Jeseníky, které budeme mít po levé straně, nebo můžeme obdivovat masiv Králického Sněžníku po pravé straně. Po 4,8 km přijíždíme do  obce Habartice, kde na křižovatce budeme pokračovat rovně směr Hanušovice.

 

Habartice – První zmínka o obci pochází z roku 1351. V současné době jsou Habartice součástí obce Jindřichov a nachází se zde památný strom – Habartická lípa a kostelík Neposkvrněného početí Panny Marie.

 

6

Pohled na Hanušovice

 

Z  Habartic pokračujeme po cyklostezce č. 53, cesta je mírně kopcovitá . Asi kilometr za obcí dojedeme ke kříži, odkud spatříme Hanušovice, ale i údolí Moravy směrem na Rudu, tady nás už čeká prudší sjezd z kopce. Přijíždíme do Hanušovicích a plynule projíždíme horní částí města. Po pravé straně můžeme spatřit kostel sv. Mikuláše z roku 1656 a bývalou rychtu z první poloviny 19. století se starším barokním jádrem.

Po 1,3 km přijíždíme ke křižovatce a pokračujeme rovně po silnici II/369, projíždíme městem a po 600 m se na křižovatce dáme rovně a přejíždíme na cyklostezku č. 51, po 200 m dorazíme k turistickému informačnímu centru, kde naše trasa končí. V Hanušovicích máme možnost zakoupení jak základních potravin, tak i jiného sortimentu zboží (elektro, železářství, textil, ovoce a zelenina, maso a uzeniny, domácí potřeby, galanterie). V Hanušovicích je možné si vybrat ubytování i stravování z více možností.

 

 

 

Regionální trasa projektu „Jedeme všichni“

Parametry trasy:

Hanušovice – Habartice – Vikantice – Branná – Nové Losiny – Jindřichov - Hanušovice

Délka trasy: 26 km

Převýšení: 278 m

trasa

Profil trasy II. 

 

Maximální výška: 674 m n. m.

Minimální výška: 396 m n. m.

mapa

Mapa trasy II.

Popis trasy 2

 

Trasa nám začíná ve městě Hanušovice, kde vyjíždíme od místního turistického informačního centra, které je umístěno přímo ve středu města a kde je také možnost dobití Vašich elektrokol.

 

Město HanušoviceHanušovice byly založeny někdy počátkem 14. století, byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela, v údolí Hanušovického potoka. Od roku 1873 vede údolím řeky Moravy přes Hanušovice důležitá železniční trať z Moravy do Čech. Městem byly Hanušovice jmenovány až v roce 1975 a jejich součástí jsou i obce Hynčice nad Moravou, Žleb, Vysoké Žibřidovice a Potůčník.

V minulosti patřily Hanušovice k významné průmyslové zóně, byly zde vybudovány dvě textilní továrny, pivovar a pila. V současnosti se zde zachoval pouze pivovar, který je významný i pro zdejší turistiku. V nedávné době pivovar zřídil vlastní muzeum a nabízí také exkurze s ochutnávkou místního piva. V nedalekém lese nad údolím Moravy se nachází zřícenina gotického hradu ze 14. století. Nový hrad, jak zní jeho jméno, byl zničen za česko-uherských válek v roce 1471. Z původního hradu s předhradím se dochovaly zbytky hradeb s hranolovými věžemi.

1

Budova bývalé rychty v Hanušovicích

V Hanušovicích máme možnost zakoupení jak základních potravin, tak i jiného sortimentu zboží (elektro, železářství, textil, ovoce a zelenina, maso a uzeniny, domácí potřeby, galanterie). Hanušovice nabízí více možností ubytování i stravování.

 

Trasa vede rovně po silnici II/369 a současně cyklostezce č. 51, po 600 m přejíždíme ke křižovatce a vydáme se doleva po cyklostezce č. 53, kde nás čeká 4,7 km stoupání, při kterém máme možnost obdivovat zdejší zajímavosti. Po 2 kilometrech můžeme po naší levé straně spatřit kostel sv. Mikuláše z roku 1656 a bývalou rychtu z první poloviny 19. století se starším barokním jádrem. V současné době, je v budově rychty umístěna galerie Na půdě, kterou je možné navštívit.

Držíme se trasy a pokračujeme stále rovně směrem na Habartice. Terén se nám mírně zhoršil, stoupání je prudší, ale okolní příroda nám nabízí nádherné scenérie, na chvíli se zastavíme a ohlédneme se zpět, kde se nabízí jedinečný výhled na údolí Hanušovic

Přijíždíme do obce Habartice, z nichž na křižovatce pokračujeme rovně směr Vikantice.

 

HabarticePrvní zmínka o obci pochází z roku 1351. V současné době jsou Habartice součástí obce Jindřichov a nachází se zde památný strom – Habartická lípa a kostelík Neposkvrněného početí Panny Marie.

 

2

Habartice

Pokračujeme po cyklotrase č.53 6114 směr Vikantice. Cesta nám bude příjemně ubíhat a my se můžeme kochat překrásným výhledem na Jeseníky, které se nachází na pravé straně, nebo můžeme obdivovat masiv Králického Sněžníku situovaný vlevo. Zhruba po 4,8 km přijíždíme do  obce Vikantice.

 

Obec Vikantice - Obec Vikantice patří rovněž do horské oblasti Jeseníků, leží v průměrné výšce 613 m n. m. a první historická zmínka o obci pochází z roku 1437. V současné době má obec okolo 80 stálých obyvatel.

 

3

Vikantice - obora

Trasa vede stále rovně po stezce č. 53, terén nám mírně stoupá a my pokračujeme směr obec Branná. Na trase nás čeká středně těžké stoupání v kopcovitém terénu a po 2 km sjíždíme do obce Branná. Po 600 m se ocitáme na křižovatce, kterou projedeme rovně a stoupáme kopcovitým terénem přímo do historického středu obce.

 

Branná – První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Branná je obec ležící na stejnojmenné říčce v okrese Šumperk, na okraji Hrubého Jeseníku v 633 m n.m. Historické jádro obce je vyhlášeno od roku 1992 městskou památkovou zónou. V současné době se počet trvale žijících osob této menší vesnice pohybuje kolem čísla 300. V obci se nachází řada atraktivit, které máme možnost navštívit. Jednou z nich je zdejší hrad a zámek Kolštejn, který pochází z roku 1325, pokud chcete zažít trochu adrenalinu, můžete navštívit zdejší lanové centrum, které je vybudováno přímo pod zámkem . Dále se v obci nachází řada kulturních památek, mezi které patří renesanční kostel Archanděla Michaela z let 1612 – 1614, klasicistní budova fary z roku 1784 a kašna na náměstí s plastikou Hygie z roku 1866. Od roku 1980 byla zřízena v působivém okolí obce Branná naučná stezka Pasák o délce 12,5 km. Součástí stezky je významná přírodní památka Pasák, která představuje geologický a geomorfologický útvar, vyhlášený v roce 1982 na území 2,5ha jako chráněný přírodní výtvor. V obci je možné zakoupit základní potraviny v místní prodejně, nachází se zde cukrárna a několik restaurací, větší výběr ubytování a možnost návštěvy místního minipivovaru. V restauraci na náměstí je možné dobití elektrokol.

 

4

Branná - radnice

Po krátkém odpočinku se vydáme zpět na naši trasu, sjíždíme kolem místního zámku, na křižovatce zabočíme doleva a pokračujeme směr Hanušovice, po silnici II/369. Cestou projíždíme osadou Františkov a Novými Losinami, které jsou součástí obce Jindřichov.

Obec Jindřichovu Šumperka - založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklené, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou historii. V roce 2000 oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení. V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a Františkovem. V současné době je obec modernizována a vznikají zde stále nové ubytovací kapacity. Zdejší příroda má návštěvníkům co nabídnout. Každoročně se zde koná Pekařovská pouť a mezinárodní setkání flašinetářů.

V obci se nachází zařízení poskytující ubytování, stravovaní i sportovní vyžití na místních tenisových kurtech, nebo fotbalovém hřišti. Je zde cukrárna, lékárna i prodejna se základními potravinami.

 

V obci Jindřichov krátce projíždíme po značené cyklotrase č. 6114 a pokračujeme stále směr Hanušovice po silnici II/369. Projíždíme obcí Potůčník a po 3 km jízdy se blížíme k městu Hanušovice.

Město Hanušovice – Hanušovice byly založeny někdy počátkem 14. století, byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela, v údolí Hanušovického potoka. Od roku 1873 vede údolím řeky Moravy přes Hanušovice důležitá železniční trať z Moravy do Čech. Městem byly Hanušovice jmenovány až v roce 1975 a jejich součástí jsou i obce Hynčice nad Moravou, Žleb, Vysoké Žibřidovice a Potůčník.

 

 

 

 

V minulosti patřily Hanušovice k významné průmyslové zóně, byly zde vybudovány dvě textilní továrny, pivovar a pila. V současnosti se zde zachoval pouze pivovar, který je významný i pro zdejší turistiku. V nedávné době pivovar zřídil vlastní muzeum a nabízí také exkurze s ochutnávkou místního piva. V nedalekém lese nad údolím Moravy se nachází zřícenina gotického hradu ze 14. století. Nový hrad, jak zní jeho jméno, byl zničen za česko-uherských válek v roce 1471. Z původního hradu s předhradím se dochovaly zbytky hradeb s hranolovými věžemi.

V Hanušovicích máme možnost zakoupení jak základních potravin, tak i jiného sortimentu zboží (elektro, železářství, textil, ovoce a zelenina, maso a uzeniny, domácí potřeby, galanterie). Hanušovice nabízí více možností ubytování i stravování.

 

5

Pivovar Hanušovice

Přijíždíme ke křižovatce a pokračujeme rovně po silnici II/369, projíždíme městem, po 600 m se na křižovatce dáme rovně a přejíždíme na cyklostezku č. 51, po 200 m dorazíme k turistickému informačnímu centru, kde naše trasa končí.