Obsah

Regionální trasa „Od Slezské Harty až na Sovinec“

 

Rýmařov - Jamartice - Velká Štáhle - Břidličná - Valšov - Slezská Harta - Lomnice - Rýžoviště - Jiříkov - Sovinec - Stránské

 

Délka trasy - 61 km

Maximální výška - 710 m n. m.

Minimální výška - 503 m n. m.

Mapa

Z náměstí Míru dále sjíždíme ulicí tř. Hrdinů po cyklotrase č. 6077 ke křižovatce, na které odbočíme doleva na ulici Revoluční na cyklotrasu č. 553. Jedeme rovně až na křižovatku u Hasičské zbrojnice, kde odbočíme doprava na ulici 8. května na Břidličnou po státní komunikaci č. 370. Projedeme místní část Rýmařova - Jamartice, kde se nachází starokatolická dřevěná zvonice. Dále nás cesta zavede až na křižovatku před Velkou Štáhlí. Zde odbočíme vpravo na místní komunikaci značenou cyklotrasu č. 6142, která nás provede Velkou Štáhlí (v obci se nachází historická budova nádraží). V obci míjíme a křižujeme železniční trať Valšov – Rýmařov. Po průjezdu obcí za zemědělskou usedlostí odbočíme vlevo přes lávku nad řekou Moravicí a vracíme se zpět na silnici II. třídy č. 370 značenou cyklotrasu č. 6142, a po ní projedeme město Břidličná. Jedeme městem a bez odbočení dojedeme podél toku řeky Moravice až do Valšova.

Jamartice

Jamartice – Starokatolická dřevěná zvonička

Velká Štáhle

Velká Štáhle

 

Břidličná (N49°54.738' E17°22.417')

Ve městě je plavecký bazén, který byl postaven v roce 1975 a nyní je nově zrekonstruován. Nachází se na konci Břidličné, asi 800 m od centra. Jedná se o 25m bazén a brouzdaliště s "hříbkem" pro malé děti. Dále se zde nachází na konci města střelnice.

Starokatolický kostel sv. Josefa se nachází na západním konci náměstí a zároveň na nejvyšším místě historického jádra města Břidličná, původně Frýdlantu nad Moravicí.

Sv. Josef

Starokatolický kostel sv. Josefa

 

Před Valšovem přejedeme železniční přejezd a na křižovatce se státní komunikací č. 45 odbočíme vpravo a následně hned vlevo na cestu do Nové Pláně po cyklotrase č. 6142. Po této cestě sjíždíme k vodní nádrži Slezská Harta. Z naší trasy, která pokračuje na Roudno, můžeme odbočit na Novou Pláň, kde je koupaliště a také půjčovna lodí.

 

Nová Pláň (N49°55.374' E17°28.412')

Nová Pláň leží severovýchodním směrem od městečka Břidličná a u jižního okraje západního výběžku Slezské Harty. Obec se rozkládá v oblasti pohoří Nízký Jeseník. V jižní části obce je plnírna minerální vody Horský pramen. Nejvýše položeným místem nad obcí je západním směrem Měděný vrch (687 m n. m.). Severovýchodním směrem od Nové pláně najdeme kostel pocházející z roku 1726, který stával v obci Karlovec, která byla zatopena při budování přehradní nádrže Slezská Harta. Jižním směrem nedaleko obce prochází značená cyklistická trasa, která tvoří okruh kolem Slezské Harty. V krásné vesnici Nová Pláň se nachází půjčovna lodí a šlapadel na přehradě Slezská Harta.

Nová Pláň

Nová Pláň

 

Slezská Harta

Slezská Harta

 

Slezská Harta (N49°55.401' E17°28.432')

Vodní nádrž Slezská Harta je největší svého druhu na Severní Moravě a rozkládá se jihovýchodním směrem od města Bruntál. Přehrada byla vybudována na toku řeky Moravice. Slezská Harta byla vybudována, aby posílila níže se rozprostírající přehradu Kružberk. Voda ze Slezské Harty je využívaná pro průmysl a výrobu energie. Sypaná přehradní hráz dosahuje výšky 65 metrů a vodní plocha zaujímá prostor 923 hektarů. Délka vodní plochy přehrady je kolem 15 kilometrů.

 

Z Nové Pláně vyjedeme a pak na křižovatce odbočíme vlevo, pomalým stoupáním po státní komunikaci a cyklotrase č. 6142 směřujeme k Roudnu. Po 2,7 km odbočujeme ze státní komunikace vpravo na lesní cestu (cyklotrasu č. 6148) směřující ke kopci Rychtář. Lesní cesta vede po vrstevnici a končí na křižovatce se státní komunikací, kde odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 6146 a sjíždíme do obce Lomnice. V obci přejedeme rovně křižovatku s hlavní cestou č. 45 a po státní komunikaci stoupáme po cyklotrase č. 6146 na Ryžoviště (kousek od náměstí se nachází Lafayetův dům).

 

Ryžoviště (N49°52.508' E17°21.500')

Obec Ryžoviště leží jihovýchodním směrem od města Rýmařov. Nedaleko od obce se nachází oblast dvou přírodních parků a to Sovinecko a Údolí Bystřice. Obcí protéká potok Polička. Jihovýchodním směrem od obce se zvedá nejvýše položené místo Nízkého Jeseníku vrchol Slunečná (800 m n. m.).

Za pozornost zde stojí empírová budova fary a Lafayetův dům, kde byl zajat vrchní velitel francouzké armády J. V. Lafayet.

Dům

Rýžoviště – Lafayetův dům

ZŠ

Ryžoviště – Základní škola

 

Po sjezdu do  Ryžoviště na náměstí odbočíme vlevo na silnici č. 440 a stoupáme na Huzovou. Po 2 km odbočujeme na křižovatce doprava a sjíždíme do místní části Huzové - Arnoltice. V Arnolticích se vydáme doprava po státní komunikaci po cyklotrase č. 6144 na Jiříkov a touto cestou projedeme místní částí Veveří a Kněžpole.

Knžopole

Kněžpole

 

Jiříkov (N49°51.260' E17°16.721')

V Jiříkově se nabízí návštěva celoročně otevřené Pradědovy galerie u Halouzků se spoustou vyřezávaných dřevěných plastik, některé jsou pro svou velikost zapsány do Guinessovy knihy rekordů.

Sv. Michal

Kostel sv. Michaela Archanděla v Jiříkově

Jiří

Jiříkov – Pradědova galerie

V Jiříkově u kostela sv. Michaela Archanděla odbočíme vpravo, jedeme stále po cyklotrase č. 6144. Po krátkém stoupání (0,5 km) na křižovatce odbočíme vlevo směrem na Sovinec a pojedeme po cyklotrase č. 511.

 

Sovinec (N49°50.237' E17°14.888')

Osada Sovinec je místní částí obce Jiříkov a leží jihozápadním směrem od obce. Osada je vyhledávaným turistickým cílem díky své dominantě a to Hradu Sovinci. Osada se rozkládá ve středu přírodního parku Sovinecko.

Hrad Sovinec vznikl na počátku 14. století, hradní opevnění se řadí k nejzachovalejším v ČR. V období druhé světové války byl objekt hradu využíván jako vězení a byli tu umístěni francouzští důstojníci. V roce 1945 byl areál hradu částečně zničen požárem. Na Sovinci probíhají příležitostné výstavy, jsou zde pořádány kulturní akce, zejména vystoupení šermířských skupin, divadelních souborů a hudebníků a prezentace tradičních řemesel.

Kromě hradu je také dominantou osady empírový kostel svatého Augustina, který navazuje na hradby a pochází z roku 1845. K dalším kulturním památkám v osadě patří barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1726 a kamenný kříž zhotovený v 19. století.

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec

Sovinec

Sovinec

Stránské

Stránské

 

Ze Sovince se vracíme po státní komunikaci na Rýmařov po cyklotrase č. 511, projíždíme místní část Rýmařova – Stránské.Jedeme dále rovně lesem, až dojedeme na křižovatku, kde se pod Ondřejovem dáme doprava po cyklotrase č. 511 na Rýmařov. Vracíme se po cestě č. 445 až na náměstí Míru. Všechny křižovatky ve městě projíždíme rovně.

 

Stránské (N49°53.749' E17°18.441')

Zde se doporučuje pozornost Občanského sdružení Stránské, které funguje v prostorách staré zemědělské usedlosti. Sdružení provozuje nedělní školu řemesel, bylinnou zahradu, chov vzácných Valašských ovcí, a expozici maket technických staveb poháněných vodou.

Krávy