Obsah

Rerkuperace

Rekuperace-jedná se zjednodušeně o zpětné využívání pohybové energie a její přeměnu na
energii elektrickou. U elektrokol se využívá, když jedeme například z kopce a nemusíme šlapat. Dobíjíme baterii zpětně jako například světlo dinamem kola. Dojezd se však zvyšuje v současné době pouze o 2 až 4 %. Proto je rekuperace v současné době spíše u kol nevýhodou. Využívá se u dopravních prostředků s vyšší hmotností a silnějším motorem, jako jsou například elektromobily.