Obsah

MAS ORLICKO

je občanské sdružení, které zajišťuje administraci prostředků z dotačního programu LEADER na Žamberecku, Letohradsku a Králicku. Mimo tuto činnost patří k aktivitám MAS ORLICKO dále příprava a realizace dalších projektů na podporu rozvoje regionu ORLICKO. www.mas.orlicko.cz

Místní akční skupina ORLICKO uspěla se svou žádostí o podporu Strategického plánu Leader s názvem "Žijeme a chceme žít v pohraničí" a v letech 2009 - 2013 bude ve svém území rozdělovat cca. 10 000 000 Kč/rok.

Území MAS ORLICKOMAS Orlicko

Územní působnost MAS ORLICKO je vymezena katastrálními územími obcí: Brandýs nad Orlicí, Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Libchavy, České Petrovice, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Dolní Čermná, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Orličky, Pastviny, Petrovice, Písečná, Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sobkovice, Sopotnice, Studené, Sudislav nad Orlicí, Šedivec, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Verměřovice, Voděrady, Výprachtice, Těchonín, Záchlumí, Žamberk, Žampach.

Geografická poloha

Geograficky se území MAS ORLICKO nachází v severovýchodní části Pardubického kraje při hranicích s Polskem. V regionu se nachází jeden silniční hraniční přechod „Dolní Lipka – Boboszów“ a 3 hraniční přechody při turistických stezkách (Petrovičky – Kamienczyk, Horní Morava – Jodlów, Králický Sněžník – Snieznik).

Horopisně spadá celá oblast území MAS Orlicko do Krkonošsko – jesenické subprovincie, kde se střetávají dvě oblasti – oblast Orlická a oblast Jesenická. Z oblasti Orlické se na území nachází nejjižnější část Orlických hor (Bukovohorská hornatina) s nejvyšším vrcholem Suchý Vrch (995 m n.m.), Podorlická pahorkatina v jihozápadní části Orlicka a Kladská kotlina, zasahující do Orlicka v oblasti Králík svojí nejjižnější částí. Z oblasti Jesenické pak zasahuje do území MAS Hanušovická vrchovina s nejvyšším vrcholem Jeřáb (1003 m n.m.) a zejména pak Kralický Sněžník se stejnojmenným vrcholem (1424 m n.m.), který je třetím nejvyšším pohořím v České republice.

Vodopisně je oblast úmořím tří moří. Z kopce Klepý (1144 m n.m.), který se nachází v pohoří Kralického Sněžníku, odtéká dešťová voda do tří moří – Černého moře, Severního moře a Baltského moře.

Fenoménem oblasti území MAS jsou také toky Divoké a Tiché Orlice. Divoká Orlice pramení v rašeliništích pod Bystřickými horami. Na území Orlicka vstupuje u Zemské brány. Pod Kláštercem n. Orlicí napájí řeka přehradu Pastviny, jednu ze dvou největších rekreačních údolních přehrad Pardubického kraje. Tichá Orlice pramení v kotlině u Králík ve svahu Jeřábu v nadmořské výšce 760 m. Protéká Kladskou kotlinou a mezi Lichkovem a Těchonínem protíná snížený hřbet Orlických hor, čímž pomyslně odděluje Bukovohorskou hornatinu se Suchým vrchem od hlavního hřebene.

Historie vzniku MAS ORLICKO

Spolupráce subjektů veřejného a podnikatelského sektoru má na Orlicku své počátky v roce 1992, kdy po zjištění závažného porušení přírodního prostředí (zejména znečištění podzemních a povrchových vod) došlo ke vzniku Sdružení obcí Orlicko, jako platformy k řešení nápravy nepříznivého stavu životního prostředí. Následné aktivity pak probíhali logicky ve spolupráci obcí, původců znečištění a odborných firem a ústavů. Zde byly položeny základy partnerské spolupráce při řešení regionální problematiky života v území Orlicka.

Těchto zkušeností bylo následně využito v letech 1998-1999, kdy byl na území Orlicka (v jeho západní části) zpracován první regionální strategický rozvojový plán v České republice. V tehdejších strukturách již působily některé subjekty, které jsou i nyní aktivními členy MAS Orlicko (ŽIVA Klášterec, Agrokonzulta Žamberk). Po roce 2000 došlo k důraznějšímu zaměření rozvoje regionu Orlicka na podporu ekonomiky cestovního ruchu, když následovaly projekty, které již byly významně partnerské a to zejména v propagaci a marketingu cestovního ruchu.

V roce 2002 pak získalo Sdružení obcí Orlicko podporu projektu " Na běžkách Orlickem" a to v rámci Programu obnovy venkova, dotační titul 7, projekty typu Leader +. Projekt je prakticky realizován do dnešní doby za úzké spolupráce Sdružení obcí Orlicko, podnikatelů cestovního ruchu a Lesů ČR a.s.

Současně jsou od roku 2004 připravovány některé projekty spolupráce se zemědělskými subjekty a to jak při řešení problematiky údržby krajiny, tak při využívání potenciálu (zejména technického) zemědělských podniků pro zajišťování základních funkcí obcí Orlicka.

Tyto všechny zkušenosti a čím dál užší spolupráce se zemědělci pak vedla v roce 2005 k hledání nové struktury pro vytvoření uceleného a dlouhodobého systému partnerské spolupráce při rozvoji regionu Orlicka. Tou se ukázal program LEADER, jehož principy a cíle přesně odpovídají záměrům rozvoje regionu.

Při vytváření organizační struktury, kdy bylo diskutováno mezi Sdružením obcí Orlicko, zemědělskými subjekty a poradenskou firmou koho pozvat k založení právnické osoby řídící partnerský rozvoj regionu byly stanoveny následující principy výběru:

  • zkušenosti jednotlivých partnerů s regionálními partnerskými projekty v oblasti jejich působení
  • regionální působnost partnera s cílem postihnout celé území regionu Orlicko
  • ochota pracovat na rozvoji oblasti
  • dodržení principů programu Leader
  • potenciál aktivního přístupu při činnosti MAS a ochotu pracovat v jeho strukturách
  • zkušenosti s podporou projektů z Evropské unie