Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MAS Šumperský venkov, z. s.MAS Šumperský venkov

Území MAS o velikosti 377,35 km2 se rozprostírá z velké části v Šumperské kotlině, zasahuje do kopců Hraběšické hornatiny, podhůří Nízkého Jeseníku, Úsovské vrchoviny a po své západní hranici rovněž do Hanušovické vrchoviny. Nadpoloviční většinu rozlohy území zaujímají lesní porosty. Průměrná nadmořská výška daného území je 425 m n. m., nejvyšším bodem je Mravenečník (1350 m n. m.), na jehož vrcholu se nachází jedna z nejvýše položených větrných elektráren v Evropě, průměrná teplota činí 7,3 ° C a průměrné srážky dosahují hodnoty 807 mm. Zkoumané území se řadí spíše mezi chladné oblasti. Mezi charakteristické rysy regionu, pokud jde o podnebí, se řadí vysoké hodnoty srážek s poměrně vydatnými dešti, vysokou sněhovou pokrývkou v zimních měsících a dlouhodobým táním, čímž se zvyšuje vodnost v regionu pramenících vodních toků.

Společným znakem regionu je dále velký podíl lesní půdy, jedná se o více než 50 % celkové výměry rozlohy oblasti. Lesy na našem území jsou v poměrně zachovalém stavu, neboť jejich nadmořská výška nedosahuje, až na malé výjimky, do vegetačního bukosmrkového pásma a výše. Nejrozsáhlejší lesní komplexy ve Správě lesů ČR s. p. navazují na obce Nový Malín, Sobotín, Hraběšice, Oskava a Loučná nad Desnou. Tuto skutečnost je na místě využít ve směru prohlubování spolupráce s místními zemědělci za účelem spalování biomasy, popř. výstavby bioplynové stanice.

Krásná příroda s jedinečným množstvím lesů v sobě skrývá vysoký potenciál v oblasti rozvíjení cestovního ruchu, což umocňuje mimo jiné skutečnost, že území je doslova protkáno množstvím turistických tras a cyklostezek vedoucích k mnoha historickým a přírodním skvostům tohoto kraje a naskýtá se zde tak řada možností k aktivnímu trávení volného času v letním i zimním období. Nezanedbatelný potenciál území lze spatřovat rovněž v rozvíjejícím se lázeňství v obcích Bludov a Velké Losiny, což činí region značně atraktivním a hojně navštěvovaným.

Území působnosti MAS má rozhodně co nabídnout, a to nejen díky jedinečným pamětihodnostem a přírodním skvostům, ale i pestrému společenskému dění a poměrně rozsáhlé nabídce možností trávení volného času.

Region má bohatou historii a poměrně velké množství unikátních historických a přírodních památek. S územím jsou úzce spjaty panovnické rody Žerotínů, Tunklů a Kleinů, které zde měly svá panství a velkou měrou přispěly k rozvoji území. Jedinečnost regionu dále dokladuje jeho spojitost se smutně proslulými tzv. čarodějnickými procesy v 16. století. Jak známo, v českých zemích docházelo k čarodějnickým procesům jen lokálně a Jesenicko, resp. zejména losinské panství, bylo jednou z takových lokalit. Zámek ve Velkých Losinách sloužil jako inkviziční tribunál kam byl pozván Jindřich Boblig ze Šumperka, jenž započal „hon na čarodějnice“ v pravém slova smyslu. O čarodějnických procesech byla napsána kniha a natočen film s názvem „Kladivo na čarodějnice“, natočený právě v prostředí losinského zámku. Jen pro zajímavost – ve filmu se jako mučící nástroj objevuje křeslo plné hřebů, na kterém se však v našich zemích nikdy nemučilo. Filmaři si jej jako rekvizitu vymysleli a poté ho ponechali v losinském zámku, kde je možno jej dodnes zhlédnout.

Mezi nejvyhledávanější místa lze vedle renesančního zámku ve Velkých Losinách zařadit také Ruční papírnu Velké Losiny, jež se, jak napovídá sám název, zabývá ojedinělou výrobou tradičního ručního papíru. Dle dostupných informací se jedná o poslední papírnu tohoto druhu v Evropě. Součástí uvedeného významného objektu je i jedinečné muzeum ručního papíru. Mezi turisticky nejatraktivnější pamětihodnosti regionu dále patří zámek Bludov s muzeem slavného českého malíře Adolfa Kašpara, Zemědělský skanzen a Veterán Muzeum v Rapotíně, lázně v Bludově a Velkých Losinách. Další celorepublikovou raritou je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.

Rovněž pokud jde o kulturní dění v regionu, skýtá se jeho návštěvníkům možnost shlédnout akce nadregionálního, resp. mezinárodního významu, mezi něž patří zejména mezinárodní hudební festival Hudba bez hranic, pořádaný přímo MAS Šumperský venkov ve spolupráci s obcí Dolní Studénky, či divadelní přehlídka Losinské kulturní léto, konající se v areálu Zámku Velké Losiny. Mezi další významné kulturní akce lze řadit oblíbenou čarodějnickou Noc na Rabštejně připadající na vždy 30. 4., Vánoce v ruční papírně, oblastní kolo Trampské porty v obci Bludov či festival mažoretek v obci Libina.

V regionu jsou pro jeho vhodné podmínky pořádány také významné sportovní akce, jako např. Mistrovství ČR ve sjezdovém i klasickém lyžování, Mistrovství ČR v motokrosu (koná se v obci Rapotín), Mistrovství Evropy družstev horské služby a záchranářů (oblast Červenohorského sedla), mezinárodní cyklistický Závod míru (etapa výjezdu na elektrárnu Dlouhé Stráně) a další.

Region nabízí smysluplné využití volného času a aktivního odpočinku jak v letním, tak zimním období. Zejména pak oblíbená lyžařská střediska (Skřítek, Červenohorské Sedlo, Přemyslov), nacházející se v území působnosti MAS, dosahují celorepublikového až mezinárodního významu. V rámci následujícího výčtu nejnavštěvovanějších míst si jistě každý přijde na své:

 • Lyžařské areály v Loučné nad Desnou
 • Lyžařský areál Klepáčov
 • Lyžařský areál Hraběšice
 • Běžecké a turistické trasy
  • Skřítek
  • Šerák – Červenohorské sedlo – Švýcárna – Praděd
  • Šumperk – Nový Malín – Hraběšice
  • Rejchartice
 • Cyklotrasy - území MAS je protkáno sítí značených cyklotras pro silniční i horská kola. V současné době je budována cyklostezka vedoucí podél silnice č. II/446 spojující město Šumperk s Novým Malínem, která slouží rovněž k regionálnímu propojení měst Šumperk a Uničov. V budoucnu se plánuje výstavba páteřní cyklostezky napříč územím MAS z Loučné nad Desnou až do Dolních Studének
 • Horolezecká oblast Rabštejn
 • Bradlo - státní přírodní rezervace, nejvyšší hora Úsovské vrchoviny s mohutnou soustavou skal a skalek. Jako pozoruhodná dominanta kraje již po staletí láká milovníky přírody. Upravená vyhlídka na hřbetu Bradla otevírá překrásné panorama, které patří k nejzajímavějším na Moravě vůbec. Za pěkného počasí odtud jsou k vidění pohoří Moravy od Králického Sněžníku a Jeseníků až po Hostýnské vrchy a Chřiby
 • Vodní nádrž Krásné
 • Sportovní letiště u Šumperka