Obsah

Zpráva z regionální akce Malomoravské slavnosti - Malá Morava - Podlesí - 11. 8. 2018

Malá Morava 2018

11. srpna 2018 se u příležitosti již tradičních Malomoravských slavností konala propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“, kdy byla propagována elektrokola a samotný projekt.

Malomoravské slavnosti se konají již osmým rokem na fotbalovém hřišti v obci Podlesí vždy v období letních prázdnin. Program byl jako vždy nabitý, děti si užily projížďky na koních, balónkovou show, malování na obličej, dětské atrakce a bohatou tombolu. Pro dospělé byl připraven bohatý hudební a zábavní program, kterým provázela moderátorka paní Fialová. Během dne vystoupili zpěvák Pavel Dobeš, Petr Jablonský, Roman Vojtek  & Fantastic 80´s, kapela Kern, AC/DC revival a Protector. Celý den byl zakončen ohňostrojem. 

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek s propagačními materiály k projektu spolupráce. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer a dvě elektrokola, která si mohli návštěvníci vyzkoušet. Na stánku byly dále k dispozici informační letáky k projektu, mapy s informacemi o trasách, které byly zmapovány v rámci projektu, a které si mohou sami vyzkoušet ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále byli návštěvníci informováni o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byli obdarováni propagačními předměty projektu např. cyklolahvemi, reflexními páskami a samolepkami.

 

Zpráva z regionální akce Zahájení sklizňové sezony v Branné - areál Ekologické farmy v Branné 16. 6. 2018 

Branná 2018

Třetí červnovou sobotu se v areálu Ekologické farmy v Branné konalo zahájení sklizňové sezony, jehož součástí byla mimo jiné propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“, kdy byla prezentována elektrokola a samotný projekt.

Zahájení sklizňové sezony v Branné bylo pro letošní rok spojeno z akcí ministerstva zemědělství s názvem „Poznej svého farmáře“. Součástí programu byly komentované prohlídky stájí, bohatý kulturní program pro děti a dospělé – skákací kombajn, půjčovna koloběžek, komentovaná prohlídka kostela svatého Michaela archanděla na náměstí, výstava zemědělské techniky, soutěže, ochutnávky regionálních produktů s možností nákupu, hudební vystoupení kapely 3GO Rock, vystoupení kulturního spolku Branná a mnoho dalších.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek s propagačními materiály k projektu spolupráce. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer propojený s notebookem, na kterém bylo možné sledovat dráhu a čas simulované trasy pro cyklisty. Nedílnou součástí stánku byly dvě elektrokola, která si mohli návštěvníci vyzkoušet a porovnat tak jízdu na obyčejném kole a elektrokole. Celou sobotní akci navštívilo cca 2 000 návštěvníků. Na stánku byly k dispozici informační letáky a propagační materiály. Návštěvníci byli seznámeni s projektem a s výhodami a možnostmi elektrokol.

 

Zpráva z regionální akce - Bušínská pouť Bušín – venkovní areál na Kořínku  9. 9. 2017 

Jedeme všichni - MAS Horní Pomoraví

Tradičně druhou sobotu v září připravil Sbor dobrovolných hasičů v Bušíně kulturně-společenskou akci pro malé i velké – Bušínskou pouť. Krásné počasí a bohatý program přilákaly do Bušína odhadem více než tisícovku návštěvníků.

Návštěvníci mohli obdivovat řezbářskou show Jana Vinckera, jehož výsledkem byla nádherná dřevěná socha dráčka Soptíka. V rámci doprovodného kulturního programu se představila skupina v historickém kroji i zbroji Rebellio Šumperk. Novinkou byla letos prezentace elektromobility – elektroautomobily nejen k prohlédnutí, ale i s nabídkou svezení se, přivezl pan Rýznar z Olšan. Zájemci si mohli vyzkoušet i jízdu na elektrokole, která dovezli pracovníci MAS Horní Pomoraví o.p.s.

V rámci projektu spolupráce s názvem Jedeme všichni připravili zaměstnanci MAS Horní Pomoraví o.p.s. informační stánek s prezentací elektrokol a cyklotrenažeru pro simulovanou jízdu promítanou na plátno. Návštěvníci pouti mohli vyzkoušet rozdíl mezi jízdou na normálním kole a elektrokole. Na stánku byly k dispozici informační letáky k projektu, které byly rozdávány společně s informace o možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byli obdarováni propagačními předměty projektu např. cyklolahvemi, reflexními páskami a samolepkami.

Pro dospělé byla připravena zaběhnutá soutěžní ochutnávka pálenky a pro hospodyňky to letos byla soutěžní ochutnávka „lineckého koláče“. Celkem se ochutnávalo 11 vzorků neochucených pálenek, 8 vzorků  ochucených pálenek a 10 vzorků lineckého koláče. Odbornou porotu činili samotní návštěvníci akce (bylo odevzdáno rekordních 128 hlasovacích lístků). V každé kategorii byly vyhlášeny první 3 místa, vítězové jednotlivých kategorií si mimo drobných cen od sponzorů odnesli poukazy na masáže nebo potřeby pro dům či zahradu. Večer akce vyvrcholila tradičním slavnostním ohňostrojem. Na ohňostroj pak navázala pouťová zábava se skupinou 3Go Rock, která končila až v časných ranních hodinách. Záštitu akci udělil Ministr zemědělství ČR pan Marian Jurečka, finančně ji podpořil také Olomoucký kraj. 

 

Zpráva z regionální akce - Malá Morava - Podlesí 12. 8. 2017 

Jedeme všichni - Horní Pomoraví

Druhou srpnovou sobotu se u příležitosti již tradičních Malomoravských slavností konala propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“, kdy byla propagována elektrokola a samotný projekt.

Malomoravské slavnosti se konají již sedmým rokem v obci Podlesí vždy v období letních prázdnin. Program byl jako vždy nabitý, děti si užily projížďky na koních, malování na obličej nebo dětskou tombolu. Pro dospělé byl připraven bohatý hudební a zábavní program, kterým provázela moderátorka paní Fialová. Během dne vystoupila  kapela Corouhave, duo Eva a Vašek, zpěvák Sebastian, Josef Alois Náhlovský s Josefem Mladým a další. Celý den byl zakončen ohňostrojem. 

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek s propagačními materiály k projektu spolupráce, který byl zajištěn třemi brigádníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer propojený s notebookem, na kterém bylo možné sledovat dráhu a čas simulované trasy pro cyklisty. Nedílnou součástí stánku byly dvě elektrokola, která si mohli návštěvníci vyzkoušet a porovnat tak jízdu na obyčejném kole a elektrokole. Celou sobotní akci navštívilo cca 700-800 návštěvníků, na stánku bylo i přes chladnější počasí zaznamenáno kolem 80 návštěvníků, kteří přímo projevili zájem vyzkoušet trenažér, nebo elektrokolo. Velký podíl těchto odvážlivců tvořily děti, stejně jako v minulém roce. Na stánku byly k dispozici informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které brigádníci rozdávali návštěvníkům a informovali je o trasách, které byly zmapovány v rámci projektu, a které si mohou sami vyzkoušet ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byli obdarováni propagačními předměty projektu např. cyklolahvemi, reflexními páskami a samolepkami.

 

Zpráva z regionální akce - Malomoravské slavnosti - Malá Morava - Podlesí  13. 8. 2016

MAS Horni Pomoravi

Dne 13.8.2016 u příležitosti Malomoravských slavností proběhla v obci Podlesí, které je místní částí obce Malá Morava,  propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“ prezentace elektrokol. Malomoravské slavnosti se konají  každoročně vždy v letním období a proto jsou i hojně navštěvovány. Počasí bylo tentokráte štědré po celý den a většina návštěvníků přišla na akci ve večerních hodinách. Program byl jako vždy hodně bohatý, děti měli možnost projet se na koních, vyhrát hezké ceny v tombole atd.. Pro dospělé byl nachystán bohatý hudební a zábavní program, kterým provázel známý moderátor Vladimír Hron, dále vystoupila  skupina Citron, Revival Jiřího Schelingera, ROCK´N´ROLL MUSIC BAND aj. Program trval až do pozdních nočních hodin a byl završen ohňostrojem.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma brigádníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem na kterém bylo možné sledovat dráhu a čas simulované trasy pro cyklisty. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici bylo i elektrokolo, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole. Celou sobotní akci navštívilo cca 850 návštěvníků, na našem stánku bylo zaznamenáno kolem 130 návštěvníků, kteří přímo projevili zájem vyzkoušet trenažér, nebo elektrokolo. Velký podíl těchto odvážlivců ale tvořily děti, tak jako tomu bylo v loňském roce, které měly zájem především o cyklotrenažér. Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu.

 

Zpráva z akce - 10 let MAS Horní Pomoraví - Zábřeh  23.4.2016

Zabreh 2016

Dne 23.4.2016 u příležitosti oslav 10. Výročí založení  MAS Horní Pomoraví se konala propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“- prezentace elektrokol.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma dobrovolníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem a diaprojektorem. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici byly i elektrokola, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole. Možnosti jízdy na elektrokole i přes chladnější počasí spoustu návštěvníků využilo a byli nadšeni z nového zážitku.  Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu. Během celého dne byl pro návštěvníky akce nachystán bohatý program, kdy návštěvníci měli možnost vyzkoušet nejenom elektrokola, ale také horkovzdušný balón, nebo jízdu na koloběžkách. Doprovodný program byl nachystán i pro děti. Na našem stánku se vystřídalo asi 150 odvážlivců.  Celou sobotní akci potom navštívilo kolem 700 návštěvníků.

 

Zpráva z regionální akce - Malomoravské slavnosti  - Malá Morava - Podlesí  8.8.2015

Malomoravské slavnostiDne 8.8.2015 u příležitosti Malomoravských slavností proběhla v obci Podlesí, které je místní částí obce Malá Morava,  propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“ prezentace elektrokol. Malomoravské slavnosti se konají  každoročně vždy v letním období a proto jsou i hojně navštěvovány. Počasí bylo tentokráte štědré po celý den a většina návštěvníků přišla na akci ve večerních hodinách, kdy přestalo slunce prudce pálit. Program byl jako vždy hodně bohatý, děti měli možnost vyřádit se na skákacím hradu, prohlédnout si automobil Tatra, který se účastil Ralye Paříž Dakar a také karnevalová show. Pro dospělé byl nachystán bohatý hudební a zábavní program v podobě Tanji a skupiny AHARD, Verona, Violin Duo Show aj. Program trval až do pozdních nočních hodin a byl završen ohňostrojem.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma brigádníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem na kterém bylo možné sledovat dráhu a čas simulované trasy pro cyklisty. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici bylo i elektrokolo, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole. Celou sobotní akci navštívilo cca 1000 návštěvníků, na našem stánku bylo zaznamenáno kolem 150 návštěvníků, kteří přímo projevili zájem vyzkoušet trenažér, nebo elektrokolo. Velký podíl těchto odvážlivců ale tvořily děti, které měly zájem především o cyklotrenažér. Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu.

 

Zpráva z akce - Rampušák 2015  - Město Štíty 20.6.2015

RampušákDne 20.6.2015 u příležitosti akce Rampušák 2015 proběhla ve městě Štíty propagační akce v rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Jedeme všichni“- prezentace elektrokol.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma dobrovolníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici byly i elektrokola, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole. Možnosti jízdy na elektrokole i přes nepříznivé počasí několik návštěvníků využilo a byli nadšeni z nového zážitku.  Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu. Počasí nám bohužel moc nepřálo, ke konci akce jsme byly nuceni cyklotrenažér uklidit, neboť voda tekla do elektriky, ale i přes tuto překážku  se u našeho stánku zastavilo kolem 120 lidí. Celou sobotní akci potom navštívilo kolem 700 návštěvníků.

 

Další cyklojízda napříč místními akčními skupinamicyklojízda 2015

Další cyklojízda v rámci udržitelnosti projektu spolupráce nazvaného Jedeme všichni proběhla ve dnech 7. až 10. května. Projekt zahájil ve spolupráci s dalšími pěti místními akčními skupinami (MAS) v červnu 2013 a jeho cílem je podpora nového způsobu cykloturistiky i pro méně zdatné sportovce –jízda na  elektrokolech.

Cyklojízda odstartovala ve čtvrtek 7. května ve Lhotě u Opavy, kde se do čela pelotonu postavili zástupci MAS Opavsko. První zastávka se konala v Opavě u místní radnice, kde se zapojili další účastníci cyklomaratonu a připojili se i zástupci MAS Horní Pomoraví. Jízda pokračovala přes území Nízkého Jeseníku, Rýmařovska, Šumperského venkova až na území MAS Horního Pomoraví. Během cyklojízdy se uskutečnilo několik zastavení s prezentací cyklotrenažéru. „Cestou jsme měli různá zastavení s překvapením, například návštěvu muzea v Holasovicích a zastavení v obci Sosnová u místního výrobce pana Sošky a jeho firmy Vitaminátor. Hranice našeho území jsme pokořili v sobotu 9. května v Kunčicích na Staroměstsku,“ popsala koordinátorka projektu Jesenme všichni Andrea Merčáková z MAS Horní Pomoraví. V neděli 10. května pokračoval peloton na území MAS Orlicka, kde se připojili další příznivci elektrokol. Konalo se i další zastavení na Dolní Moravě. „Počasí po celou dobu velmi přálo a všichni jsme přežili ve zdraví, už teď se všichni těší zase na příští spanilou jízdu,“ dodala Merčáková.

 

Zpráva z regionální akce - Malomoravské slavnosti  - Malá Morava - Podlesí 9.8.2014

Malomoravské slavnosti 2014Dne 9.8.2014 u příležitosti Malomoravských slavností proběhla v obci Podlesí, které je místní částí obce Malá Morava,  propagační akce v rámci projektu „Jedeme všichni“- prezentace elektrokol. Malomoravské slavnosti se konají  každoročně a jelikož se konají v období letních prázdnin, byvají hojně navštěvovány.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma brigádníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem a dataprojektorem, který promítal na plátno simulované trasy pro cyklisty. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici byly i elektrokola, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole. Celou sobotní akci navštívilo cca 1000 návštěvníků, na našem stánku bylo zaznamenáno kolem 250 návštěvníků, kteří přímo projevili zájem vyzkoušet trenažér, nebo elektrokolo. Velký podíl těchto odvážlivců ale tvořily děti, které měly zájem především o cyklotrenažér. Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu.

 

Zpráva z akce - Rampušák 2014  - Město Štíty 21.6.2014

Rampušák 2014Dne 21.6.2014 u příležitosti akce Rampušák 2014 proběhla ve městě Štíty propagační akce v rámci projektu „Jedeme všichni“- prezentace elektrokol.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma dobrovolníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem a dataprojektorem, který promítal na plátno simulované trasy pro cyklisty. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici byly i elektrokola, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole.  Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu. Celou sobotní akci navštívilo kolem 800 návštěvníků u našeho stánků se jich zastavilo kolem 150.

 

Zpráva z regionální akce - Den Mikroregionu Zábřežsko  - Hrabová 24.5.2014

Den MikroregionuDne 24.5.2014 u příležitosti Dne Mikroregionu Zábřežsko proběhla v obci Hrabová propagační akce v rámci projektu „Jedeme všichni“- prezentace elektrokol. Den Mikroregionu Zábřežsko se koná každoročně, pokaždé v jiné obci Mikroregionu, který je součástí MASky a v rámci této příležitosti se prezentují jednotlivé obce tohoto seskupení.

V rámci propagace projektu byl návštěvníkům k dispozici informační stánek, který byl zajištěn dvěma brigádníky. Ve stánku byl umístěn cyklotrenažer, který byl propojen s notebookem a dataprojektorem, který promítal na plátno simulované trasy pro cyklisty. Na trenažér bylo upevněno klasické kolo s hladkým pláštěm, ale k dispozici byly i elektrokola, aby měli návštěvníci možnost srovnání při jízdě na obyčejném kole a elektrokole. Celou sobotní akci navštívilo cca 500 návštěvníků, na našem stánku bylo zaznamenáno kolem 100 návštěvníků, kteří přímo projevili zájem vyzkoušet trenažér, nebo elektrokolo. Na stánku byly k dispozici i informační letáky k projektu a odpovědní kartičky, které jsme návštěvníkům rozdávali a informovali je, o trasách, které byly zmapovány v rámci tohoto projektu a které si mohou sami vyzkoušet, ať už na kole, nebo na elektrokole. Dále jsme informovali návštěvníky o  možnostech a výhodách elektrokol. Všichni, kteří projevili odvahu si vyzkoušet cyklotrenažér, byly věnovány propagační předměty projektu, jako např. cyklolahve, reflexní pásky a trička s logem projektu.