Obsah

Páteřní trasa projektu “Jedeme všichni“

Rabštejn - Janovice - Rýmařov - Jamartice - Velká Štáhle - Břidličná - Valšov

Délka trasy - 32 km

Maximální výška - 842 m n. m.

Minimální výška - 521 m n. m.

1

2Panorama z Rabštejnu

Zřícenina hradu Rabštejn (49°56'53"N, 17°09'02"E )

Přírodní rezervace Rabštejn, o výměře 20 ha ve výšce 620 - 803 m n. m., je ukázkou lesa v jedlo-bukovém vegetačním stupni. Na území se nachází řada izolovaných skal dosahujících výšky 30 - 40 metrů. Skály na Rabštejně jsou největší lezeckou oblastí na severní Moravě. Skála je pevná, bohatě členěná. Horolezecké terény tvoří dva shluky skal - přední skály (výška 15 - 20 m) a zadní skály (masív s troskami hradu Rabštejn a výškou až 37 m).

Na místě horních skal stával středověký hrad, založený na přelomu 13. - 14. stol., z něhož se zachovaly jen zbytky zdiva. Nejvyšší místo hradní zříceniny je zpřístupněno veřejnosti.

Rabštejn

Pod hradem dojdeme lesem na louku pod Rabštejnem s bývalou myslivnou. Nynější horská chata Rabštejn nabízí příjemné občerstvení. Na přilehlé louce se nachází veřejné tábořiště, které bývá o víkendech zaplněno stany horolezců, kteří využívají zdejších skal.

Vyjíždíme od chaty na Rabštejně po asfaltové cestě a jedeme po cyklotrase č. 6261 směr Janovice zámek. Sjíždíme ke křižovatce Pod Rabštejnem, kdy nás čeká 3,5 km dlouhé stoupání směrem k odpočívadlu nad údolím Oskavy. Zde pokračujeme dál po vrstevnici lesní cestou až dojedeme k rozcestí Sedmi cest, kde odbočíme vlevo a po chvíli sjedeme na křižovatku Pod Výhledy. Zde odbočíme vpravo a stále jedeme značenou cyklotrasou. V tomto úseku je lesní cesta opět hlinitá až ke křižovatce u Kamenné hory, na které odbočíme vlevo. Sjíždíme po místy kamenité cestě a projíždíme okolím Hofwaldského lesa (směr Janovice). Z lesa vyjedeme alejí starých líp ke státní silnici mezi Janovicemi a Stříbrnými Horami. Zde odbočíme vlevo a napojíme se na cyklotrasu č. 6143 a sjíždíme k Janovickému zámku a po pravé straně můžeme zahlédnout kulturní památku Spitzerovu vilu.

Zámek Janovice ( N49°56.833' E17°14.721' )

Renesanční zámek Janovice se nachází v Rýmařově - místní části Janovice, byl založen kolem roku 1520 Petrem z Žerotína. Panství Janovice sehrálo v dějinách českého státu nemalou roli - střídali se zde významní držitelé panství a samotná oblast byla velmi ceněna pro svoje surovinové bohatství - kovy. Dříve se janovické panství zvalo panstvím rabštejnským, dle tvrze Rabštejn, z níž dnes zbylo několik kamenů. Zámek Janovice byl blíže městu Rýmařov, středisku obchodu.

Zámek je veřejnosti přístupný, prohlídky jsou možné po domluvě s městským muzeem v Rýmařově (www.muzeumrymarov.cz ). K zámku Vás dovede pěší trasa či cyklotrasa.

3Janovický zámek

Od Janovického zámku jedeme dál na Rýmařov po cyklotrase č. 6077, projíždíme místní částí Rýmařova - Edrovice, kde se nachází rodný dům autora výroby třívrstvé barevné fotografie Karla Schinzela. Jedeme stále rovně po státní komunikaci, po ulici Sokolovské, značenou cyklotrasou č. 6077, projíždíme kolem Flemichovy zahrady, míjíme budovu Gymnázia, poté vjíždíme na náměstí Míru, kde se nachází Městská radnice, Informační centrum a Muzeum.

Rýmařov ( N49°55.891' E17°16.379' )

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. V roce 1406 se Rýmařov stal městem. 3. dubna 1790 postihl město ničivý požár, při kterém shořely téměř všechny domy. Po této události bylo město znovu postaveno v duchu klasicismu a empíru. V roce 1938 se stal Rýmařov jako pohraniční město součástí Říše. Počátkem května 1945 bylo město osvobozeno, přičemž došlo k poškození barokní kaple sv. Josefa v historickém středu města (kaple byla později zbourána).

Ve městě je možno navštívit Městské muzeum. Základ sbírkového fondu Městského muzea Rýmařov tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a hojné dary občanů města. V současné době nabízí muzeum řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. Součástí muzea je též Galerie Octopus, která vystavuje práce regionálních i předních českých výtvarníků, v menší míře též pořádá výstavy historické, přírodovědné či uměleckořemeslné.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov bylo zřízeno Městem Rýmařov v roce 2005. Naším cílem je především poskytovat informace a propagovat město Rýmařov a jeho okolí.

Informační centrum bude také místem, kde se můžou zapůjčit elektrokola (www.rymarovsko.cz, www.rymarov.cz, www.muzeumrymarov.cz)

4Rýmařov

Kousek od náměstí stojí kostel svatého archanděla Michaela, původně gotický kostel, později renesančně přestavěn.

5

Kostel sv. Michaela

Mezi přírodní zajímavosti zde můžeme shlédnout dominantní lípu Jana Amose Komenského. Lípa se nachází v parčíku v ulici Lipová a byla zasazená v roce 1592.

6

Lípa Jana Amose Komenského

Dále je možné navštívit ve městě filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple v Lipkách. Je nejhodnotnější historickou památkou současného Rýmařova, která svým významem zdaleka přesahuje regionální úroveň. Kaple v Lipkách, jak se katolická svatyně nazývá už odnepaměti, je právem považována za perlu severomoravského baroka. Kaple měla ohromné štěstí, že ji během celé existence ohrozil jen jediný požár v roce 1883, který zasáhl jen šindelovou střechu a zničil starší cibulovou barokní zvoničku.

7Kaple v Lipkách

Z náměstí Míru dále sjíždíme ulicí tř. Hrdinů po cyklotrase č. 6077 ke křižovatce, na které odbočíme doleva na ulici Revoluční na cyklotrasu č. 553. Jedeme rovně až po křižovatku u Hasičské zbrojnice, kde odbočíme doprava (na Břidličnou) po ulici 8. května po státní komunikaci č. 370. Projedeme místní část Rýmařova – Jamartice, kde se nachází starokatolická dřevěná zvonice. Dále nás cesta zavede až na křižovatku před Velkou Štáhlí. Zde odbočíme vpravo na místní komunikaci, značenou cyklotrasu č. 6142, která nás provede Velkou Štáhlí (v obci se nachází historická budova nádraží). V obci míjíme a křižujeme železniční trať Valšov – Rýmařov. Po průjezdu obcí za zemědělskou usedlostí odbočíme vlevo, přes lávku nad řekou Moravicí, a vracíme se zpět na silnici II. třídy č. 370, značenou cyklotrasu č. 6142. Projedeme městem a bez odbočení dojedeme podél toku řeky Moravice až do Valšova. Zajímavostí pro turisty je rybolov v Lomnici – Tylově.

8Velká Štáhle – historická budova nádraží

Břidličná (N49°54.698' E17°22.528' )

Ve městě je plavecký bazén, který byl postaven v roce 1975 a nyní je nově zrekonstruován. Nachází se na konci Břidličné, asi 800 m od centra. Jedná se o 25m bazén a brouzdaliště s "hříbkem" pro malé děti.

Dále je zde na konci města střelnice.

 

Páteřní trasa projektu „Jedeme všichni“ – zpět

Valšov – Břidličná – Velká Štáhle – Jamartice – Rýmařov – Janovice – Rabštejn

Délka trasy - 32 km

Maximální výška - 842 m n. m.

Minimální výška - 521 m n. m.

11

Vyjíždíme z Valšova po silnici II. třídy č. 370 značená cyklotrasou č. 6142, kde odbočíme vpravo na železniční přejezd směrem město Břidličná podél toku řeky Moravice. Po průjezdu Břidličné na konci města odbočíme vlevo přes lávku nad řekou Moravicí a projíždíme zemědělskou usedlostí, míjíme a křižujeme železniční trať Valšov – Rýmařov. Projedeme Velkou Štáhlí a z místní komunikace na křižovatce se dáme na státní komunikaci č. 370 vlevo a směřujeme na Rýmařov do jeho místní části Jamartice. Po státní komunikaci č. 370 vjíždíme do Rýmařova po ulici 8. května, na jejím konci u Hasičské zbrojnice na křižovatce odbočíme vlevo. Jedeme po ulici Revoluční až na křižovatku na ulici tř. Hrdinů po cyklotrase č. 6077, zde se dáme doprava a stoupáme na náměstí Míru.

Z Rýmařova vyjíždíme z náměstí Míru po státní komunikaci na Starou Ves po ulici Sokolovské značenou cyklotrasou č. 6077. Všechny křižovatky v zastavěné části projíždíme rovně. Po mírném sjezdu projíždíme místní částí Edrovice, rovinatá cesta nás dovede až před zámek Janovice. Odbočíme vlevo na státní komunikaci k Hornímu Městu, značenou cyklotrasou č. 6143 a 6261. Míjíme kulturní památku Spitzerovu vilu a opouštíme zastavěnou část. Po krátkém stoupání přichází odbočka vpravo na lesní komunikaci, kde projíždíme okolím Hofwaldského lesa (značení cyklotrasy č. 6261). Tato trasa nás zavede až na Rabštejn.

V první části projíždíme lesem a stoupáme ke křižovatce u Kamenné hory. Na ní odbočíme vpravo a pokračujeme dál po lesní cestě k výjezdu na asfaltovou lesní komunikaci, kde odbočíme vlevo. Na další křižovatce Pod Výhledy odbočíme vpravo na lesní cestu. Tím jsme se dostali do souvislého lesního porostu, kterým budeme projíždět až na Rabštejn po značené cyklotrase č. 6261. Cesta je většinou vedena po vrstevnici, na lesním rozcestí Sedmi cest odbočíme vpravo a po menším stoupání na křižovatce odbočíme vlevo. Úsek se po vrstevnici klikatí a k odpočinku můžeme využít odpočívadlo nad údolím k Oskavě. Od odpočívadla pokračujeme po vrstevnici, následuje několik průjezdů přes menší údolíčka a křižovatka s cestou od Skřítku. Na této křižovatce odbočíme vlevo a po penetrované komunikaci prudce sjíždíme dolů. Křižovatku Pod Rabštejnem projedeme rovně a po vyšlápnutí prudkého stoupání dorazíme k horské chatě Rabštejn, která nabízí příjemné občerstvení.