Obsah

Legislitiva EU §§§§§ vlajka

• Silniční provoz elektricky asistovaných jízdních kol – elektrokol se řídí Směrnicí evropského společenství O schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel - 2002/24/EC

• Ze schvalovacího procesu jsou vyňata Silniční provoz elektricky asistovaných jízdních kol – elektrokol se řídí Směrnicí evropského společenství O schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel - 2002/24/EC.
• Ze schvalovacího procesu jsou vyňaty taková elektrokola, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů (článek 1, oddíl 1h směrnice). taková elektrokola, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů (článek 1, oddíl 1h směrnice).

• Dopomoc elektromotoru může být aktivována pouze při aktivním šlapání, akcelerátor může elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu (viz norma EPAC níže, v případě šlapání může být jeho výkon až do maximální asistované rychlosti)


• V září 2009 začala ve všech zemích EU platit specifická norma EPAC (ČSN EN 15194 ) ČSN EN 15194

• Pokud elektrokolo splňuje omezení dané Směrnicí a plní požadavky zmíněné Normy, je z hlediska českého Zákona o provozu na pozemních komunikacích na elektrokola pohlíženo jako na jízdní kola bez elektrické asistence. A je - li vybaveno zákonným příslušenstvím (světla, odrazky, zvonek) může být provozováno na pozemních komunikacích, ale též na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kola.

• V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené normou EPAC, nejedná se dále o elektrokolo, ale o malý skútr, na nějž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy.

• V současné době probíhá legislativní proces na úrovni Evropské komise, která se zabývá návrhem, aby výkon elektromotoru byl zvýšen z 250W na 500W, což by umožnilo využití elektrokola i pro těžší jezdce nebo pro transport těžšího nákladu. Maximální rychlost však zůstane zachována na 25 km/h.